Veebipoes VIONEBALTIC tellimistingimused1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi “Tellimistingimused”) kehtivad VIONEBALTIC veebipoes (www.vionebaltic.eu) tellitud kaupade müügilepingute kohta, mis on sõlmitud VIONEBALTIC OÜ vahel, registreeritud aadressil Kivistiku, Konno tee, Perjatsi küla, Narva -Jõesuu linn, EESTI, 40241, reg nr 14927901 (edaspidi: "Müüja") ja kauba tellimine füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi "Ostja") poolt.

 

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad VIONEBALTIC OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. VIONEBALTIC on õigustatud käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.shop.vionebaltic.eu kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.vionebaltic.eu 

1.4. www.vionebaltic.eu e-poes tellimust vormistades ning maksu sooritades, kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

2. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

2.1. www.ionebaltic.eu e-poest ostu sooritamiseks ei pea end registreerima kasutajaks. Piisab sellest, kui täidate ankeedi vajalike andmetega kauba saatmiseks.

2.2. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Ostja on klikkinud lingile «LISA OSTUKORVI».

2.3. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „ JÄTKA OSTLEMIST“ või “JÄTKA OSTU VORMISTAMISEGA”. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „EDASI”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

2.4. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „JÄTKA”. Teid suunatakse tarne ja makseviisi valiku ning tellimuse kinnituse leheküljele.

2.5. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohale toimetamine.

2.6. Kui tarnemeetod ja aadress on sisestatud, ja tellimus tasutud, näeb Ostja rubriigis Tellimuste ajalugu arvet tellimuse eest. Arve koopia saadetakse automaatselt ka meiliaadressile, mis on tellimusse sisestatud.

2.7. Müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest VIONEBALTIC OÜ arvelduskontole.

2.8. VIONEBALTIC OÜ e-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

 

3. HINNAKIRI JA TASUMINE

3.1. Kõik veebipoes kuvatavad hinnad on näidatud eurodes. VIONEBALTIC OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

3.2. Ostja poolt ostetud toodete hinnale lisandub tasu transpordi eest, mille suurus on märgitud tellimusel, vastavalt valitud tarneviisile. Summa kajastub Ostukorvis ning samuti ka Ostjale edastatavas arves/tellimuse kinnituses. Ostja näeb kohale toimetamise hinda alati enne arve tasumist.

3.3 Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele aadressile. Juhul, kui Ostja soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

3.4. Kauba eest tasumiseks valige kassalehel mugav makseviis. Tellimuse eest saab tasuda järgmistel viisidel: * Internetipanga (Swedbank) kaudu ja krediitkaardiga

. Pärast tellimuse vormistamist ja selle eest tasumist saadetakse ostja e-posti aadressile arve.

3.5. Tellimuse täitmine algab pärast tasumisele kuuluva summa laekumisest VIONEBALTIC OÜ arvelduskontole.

 

4. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1. Pärast lepingu jõustumist vastavalt punktile 2.7. toimetab VIONEBALTIC OÜ Ostjale kauba kohaletoimetamiseks märgitud aadressil ja kellaajal.

4.2. Tellimuse vormistamise leheküljel Ostja valib endale sobiva tarneviisi. * 1. kohaletoimetamine Omniva pakiautomaati; 2. Tellimuse väljastamine kontoris

4.3. Juhul, kui toodete tähtaegne kohale toimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest VIONEBALTIC OÜ ei vastuta, teatame sellest Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 2.7. ning ühtlasi anname teada Ostja poolt tellitud toote kohale toimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohale toimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada ning Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.Tellimuse tühistamiseks peab Ostja sellest VIONEBALTIC OÜ-d teavitama meili või telefoni teel. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 7 tööpäeva jooksul.

4.4 Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohale toimetamisel. VIONEBALTIC OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.5. VIONEBALTIC OÜ toimetab kauba aadressile, mis on märgitud tellimuses. Sihtkoha muutumisest on Ostja kohustatud teavitama VIONEBALTIC OÜ-d koheselt enne kauba kohaletoomist. Hilinenud teade sihtkoha muutumisest võib tekitada Ostjale edasisi lisakulutusi.5. KAUPADE TAGASTAMINE

5.1. Pärast kauba kättesaamist on ostjal 14 päeva kaubaga tutvumiseks. Kui toode ei sobi, saab ostja selle tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Sel juhul on vaja märkida tellimuse number, tagastamise põhjus, teie arvelduskonto ja aadress, kus tagastatud kaubad asuvad. 14-päevane ostmisest keeldumise õigus ei kehti järgmiste kaupade kohta: * kaubad, mis tellitakse ostja isiklike vajaduste või eritingimuste alusel; * Spetsiaalselt ostjale välismaalt tarnijalt või tehasest tellitud tooted; * Kui vaakumpakend on purunenud ja veega kokku puutunud, ei säilitata kõiki pakkekilesid algsel kujul. Kuna toodete suhtes kehtivad isikliku hügieeni nõuded ei saa kasutatud tooteid tagastada ega vahetada.

5.2. Tellimuse tühistamisel punktis 5.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 5.2 sätestatud juhul tagastatakse Ostjale ostu eest tasutud summa millest Ostja kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ulatuses (p. 5.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Ostja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 5.6 sätestatud juhtudel.

5.3. VIONEBALTIC OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Ostja tellimuses olevale tootele (st valet toodet). Kui toode on vigastatud, on VIONEBALTIC OÜ kohustatud toote võimalikult kiiresti ümber vahetama. Juhul, kui Ostja kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada ning Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse. Raha tagastatakse Ostja arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul.

5.4. VIONEBALTIC OÜ-l on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses Ostjalt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta. Välja arvatud punktis 5.3 jmainitud uhtudel.

5.5. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Tagastatava kauba pakend peab olema terve ja puhas.Kui tagastatav toode (toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud VIONEBALTIC OÜ; ning toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Ostja süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab VIONEBALTIC OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud kuuluvad VIONEBALTIC OÜ ja Ostja vahel pooleks jagamisele, v.a. Juhul kui ühe osapoole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul tasub kõik ekspertiisiga seotud kulud osapool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

5.6. VIONEBALTIC OÜ jätab endale õiguse tühistada tellimus juhul, kui ostusumma alates tellimuse vormistamisest 3 päeva jooksul ei ole laekunud VIONEBALTIC OÜ arvele.

5.7. Juhul, kui tellitud toode on laost otsas ning Ostja pole nõus VIONEBALTIC OÜ poolt pakutava asendustootega Ostjal on õigus tellimus tühistada. Ostusumma (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul peale vastavasisulise avalduse saamist.

5.8. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve ja tootjapoolne täidetud andmetega garantiitalong, kui see on nõutud.

5.9. VIONEBALTIC OÜ jätab endale õiguse keelduda tellimuse täitmisest juhul kui temast sõltumatutel asjaoludel osutub tellimuse täitmine võimatuks või on raskendatud. VIONEBALTIC OÜ teavitab Ostjat tellimuse tühistamisest otsekohe telefoni või meili teel. Ostja nõudmisel on VIONEBALTIC OÜ kohustatud tellimuse tühistamise põhjuseid kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmise tühistamise korral on VIONEBALTIC OÜ kohustatud Ostjale tagastama kauba eest makstud summa 3 tööpaeva jooksul. Tellimuse täitmise tühistamise korral ei vastuta VIONEBALTIC OÜ Ostja ega kolmanda osapoole ees tekkida võivate kahjude eest.

5.10. VIONEBALTIC OÜ hüvitab tagastusest tekkinud kulud vaid siis kui varuosa ei vasta tellitule(ei vasta kirjeldusele või defektiga)(VÕS § 194 lg 4) iParts OÜ ei tagasta rahasid kohaletoimetamisest või tagastamisest tekkinud kulude eest. 6. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1. VIONEBALTIC OÜ vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab VIONEBALTIC OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. VIONEBALTIC OÜ ei kompenseeri moraalset kahju ja mittekasutatud võimalusi, mida võib tekitada Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames

6.3. Ostja vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnust ning parooli kasutades saidil VIONEBALTIC OÜ.

6.4. VIONEBALTIC OÜ ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida VIONEBALTIC OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist VIONEBALTIC OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).7. MUUD TINGIMUSED

7.1. Kõiki ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka VIONEBALTIC OÜ-l puudub neile juurdepääs.

7.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

7.3. Ostja ja VIONEBALTIC OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.